Prawo rolne

- ubezpieczenie społeczne rolników (KRUS),
- nabywanie nieruchomości rolnych,
- dzierżawa gruntów rolnych,
- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników,
- hodowla zwierząt gospodarskich,
- podatki w rolnictwie.