Prawo rodzinne

Reprezentacja w postępowaniu sądowym, sporządzanie pism procesowych m.in. w sprawach:
- o rozwód, separację,
- unieważnienie małżeństwa,
- zaprzeczenie ojcostwa,
- przysposobienie,
- podział majątku wspólnego,
- o alimenty,
- w zakresie dotyczącym władzy rodzicielskiej,
- kontakty z dzieckiem.