Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Barbara Czeladzińska to adwokat z Konina, której jedną ze specjalizacji jest prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Poniżej możecie zobaczyć Państwo szczegóły dotyczące tego, na pomoc w jakim zakresie możecie liczyć, wybierając usługi jej kancelarii prawnej.

Prawo pracy to dziedzina, która dotyczy każdego z nas. Nie ma chyba człowieka, który przez całą karierę zawodową swojego życia, nie spotkałby się z problemami dotyczącymi m.in. formy zatrudnienia, wynagrodzenia, rozwiązania stosunku pracy, praw i obowiązków zarówno pracownika, jak i pracodawcy, czy też ewentualnych kwestii związanych z mobbingiem, bądź wypadkiem przy pracy. Sytuacja wewnątrz danej firmy rodzi niejednokrotnie problemy prawne, które swój koniec znajdują na sali sądowej. Z kolei, gdy już zbliżamy się do wieku emerytalnego, czy też chcemy pobierać przysługujące nam świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych m.in. zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński, nie zawsze zgadzamy się z decyzjami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy też są one po prostu dla nas niezrozumiałe. Potrzebna jest wówczas wiedza prawnicza z danej dziedziny i wyzbycie się wszelkich negatywnych emocji, które mogą wpływać na przebieg oraz rezultat procesu sądowego. Z tego powodu warto, aby sprawami z tak ważnej dziedziny naszego życia, jaką jest prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, zajął się adwokat specjalizujący się w danej dziedzinie.

Oto szczegóły, dotyczące zakresu pomocy w sprawach z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, którą możecie uzyskać Państwo w Kancelarii adwokackiej adwokat Barbary Czeladzińskiej.

- renty, emerytury, świadczenia przedemerytalne,
- odwołania od decyzji ZUS,
- świadczenia wypadkowe,
- zasiłki: chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, wyrównawczy, pogrzebowy, świadczenie rehabilitacyjne,
- pozwy z zakresu prawa pracy,
- dyscyplinarne zwolnienie z pracy,
- praca w godzinach nadliczbowych,
- związki zawodowe,
- grupowe zwolnienia pracowników,
- i inne.