Prawo karne

- obrona podejrzanych, oskarżonych i obwinionych w postępowaniach karnych, karno – skarbowych i w sprawach o wykroczenia,
- reprezentacja pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
- sporządzanie pism procesowych - apelacji, zażaleń, kasacji, m.in. zażaleń na postanowienie w przedmiocie środka zapobiegawczego (tymczasowy areszt, dozór Policji itd.), zażaleń na postanowienia w przedmiocie umorzenia dochodzenia, subsydiarny akt oskarżenia,
- i inne.