Prawo karne wykonawcze

Obrona w postępowaniu karnym wykonawczym m.in.:
- odroczenie i przerwa wykonania kary pozbawienia wolności,
- warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności,
- warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności,
- warunkowe przedterminowe zwolnienie,
- i inne.