Prawo handlowe

- przygotowanie dokumentów koniecznych do rejestracji spółki oraz innych podmiotów oraz reprezentacja przed Sądem Rejestrowym,
- rejestracja zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
- doradztwo w działalności spółek, fundacji, stowarzyszeń;
- obsługa prawna podmiotów gospodarczych,
- sporządzanie umów spółek prawa handlowego
- reprezentacja podmiotów gospodarczych przed sądami wszystkich instancji.