Prawo administracyjne

- świadczenia rodzinne,
- prawo budowalne,
- stowarzyszenia, fundacje,
- odwołania od decyzji administracyjnych,
- skarga do wojewódzkiego sądu administacyjnego.